Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

ZAPOMOGI

Każdy pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej może ubiegać się o pomoc finansową w postaci bezzwrotnej zapomogi.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Działu Socjalnego lub w jego siedzibie (ul. Straszewskiego 27).

***

POŻYCZKI

Jako pracownik Uniwersytetu masz możliwość skorzystania z różnych form pożyczek, m.in. na cele mieszkaniowe. Są one udzielane na preferencyjnych warunkach.

Wnioski o przyznanie pożyczek składa się w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej UJ (ul. Czapskich 4) lub w Dziale Socjalnym UJ (ul. Straszewskiego 27). Więcej informacji o szczegółowych formach wsparcia znajdziesz na stronach: pożyczki oraz regulamin KZP UJ.

***

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

Pracownikowi UJ przysługują następujące formy dofinansowania do wypoczynku:

- dofinansowanie do wypoczynku letniego tzw. wczasy pod gruszą (wypłata w czerwcu),

- dofinansowanie do wypoczynku zimowego (wypłata w grudniu).

Szczegółowe informacje na temat ww. form dofinansowania żłobków i przedszkoli znajdziesz na stronach: dofinansowanie wypoczynku i wypoczynek dla dzieci oraz w siedzibie Działu Socjalnego (ul. Straszewskiego 27).

***

DZIECI

Pracownikowi UJ przysługują różne formy dofinansowania związane z rodzicielstwem, w tym:

- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dziecka (wypłacane we wrześniu),

- ekwiwalent za paczkę Mikołajową dla dzieci (wypłacane w grudniu),

- dofinansowania do kolonii i zimowisk dla dzieci.

W UJ istnieje także możliwość dofinansowania do żłobków i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także usług dziennego opiekuna lub niani. Ponadto UJ dysponuje dwoma placówkami, które zajmują się sprawowaniem opieki nad dziećmi pracowników i studentów:

-   żłobek Żaczuś, zlokalizowany w centrum miasta przy ul. Bydgoskiej,

- przedszkole Jagiellońskiego Centrum Innowacji, zlokalizowane przy ul. Bobrzyńskiego.

Szczegółowe informacje na temat ww. form dofinansowania żłobków i przedszkoli znajdziesz na stronach: dofinansowanie wypoczynku i wypoczynek dla dzieci oraz w siedzibie Działu Socjalnego (ul. Straszewskiego 27).

***

MIESZKANIE

Uniwersytet Jagielloński dysponuje lokalami do celów mieszkalnych oraz wypoczynkowych:

- bursy,

- lokale mieszkalne,

- akademiki,

- hotele asystenckie.

Każdy pracownik ma możliwość wynajęcia ww. lokali w atrakcyjnej cenie.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.