Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Platformy e-learningowe

Platformy e-learningowe

Co?

Platformy zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwiają prowadzenie zajęć ze studentami za pomocą Internetu i udostępnianie im materiałów (teksty, obrazy, animacje, wideo). Materiały te mogą być tworzone zarówno w ramach samych platform, jak również przy pomocy programów zewnętrznych.

Kursy prowadzone za pomocą platform mogą zawierać elementy synchroniczne (czaty i wideoczaty) i asynchroniczny (fora, quizy, ankiety, głosowania).

Ponadto platformy umożliwiają sprawdzanie wiedzy i umiejętności studentów poprzez różnego typu testy lub zadania.

Dużą zaletą tej formy nauczania jest mobilność – aby korzystać z platform, wystarczy dostęp do Internetu – jak i nieograniczona czasowo dostępność.

Platformy zdalnego nauczania UJ są oparte na oprogramowaniu otwartym Moodle.

***

W Uniwersytecie Jagiellońskim istnieją cztery platformy zdalnego nauczania:

Pegaz  to platforma przeznaczona do prowadzenia zajęć zdalnych i prezentacji materiałów dydaktycznych. Każde zajęcia utworzone w systemie dziekanatowym USOS posiadają swoje odpowiedniki na platformie Pegaz wraz z przypisanymi użytkownikami.

Krakus zawiera kursy dodatkowe, których nie ma w systemie USOS, prowadzone dla studentów z UJ, jak również innych uczelni współpracujących z UJ.

Jaszczur to z kolei platforma przeznaczona do szkoleń pracowników UJ (np. szkolenia BHP).

Uniwersytet Jagielloński bez Granic pełni rolę platformy otwartych zasobów edukacyjnych i zawiera materiały oraz kursy przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych (darmowy dostęp). Niektóre kursy przewidują możliwość aktywnego uczestnictwa – w takim przypadku konieczna jest rejestracja.

Gdzie?

Dostęp do poszczególnych platform znajdziesz pod adresami:

Pegaz

Krakus

Jaszczur

Uniwersytet Jagielloński bez Granic

***

Jednostką, która zajmuje się zdalnym nauczaniem akademickim, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na UJ oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet jest Centrum Zdalnego Nauczania (Rynek Główny 8, I p.).